Bahasa Melayu
I English
SELAMAT MELAYARI Laman Web Rasmi Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

Copyright 2010 Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
Negara Brunei Darussalam

[Home ] [Muatturun ] [F.A.Q ] [Pencarian ] [Hubungi Kami ] [Maklumbalas ]
JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KUALA BELAIT KA1131
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAMPEJABAT AM DAN PERTANYAAN (KB)
3330780 - 3330785
3331771

PENTADBIRAN
EXT : 802  / 804 ( Bahagian Gaji Hari) / 805 (Bahagian Gaji Bulan)PEJABAT AM DAN PERTANYAAN (SERIA)
3228242

FAX
3331877 (Pentadbiran)
3334684 (Kewangan)

LAMAN WEB RASMI
http://www.bandaran-kb.gov.bn
http://www.municipal-kb.gov.bn


[Term of Use ]